Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.15

Verš

ṛṣir uvāca
bāḍham udvoḍhu-kāmo ’ham
aprattā ca tavātmajā
āvayor anurūpo ’sāv
ādyo vaivāhiko vidhiḥ

Synonyma

ṛṣiḥ — velký mudrc Kardama; uvāca — řekl; bāḍham — velice dobře; udvoḍhu-kāmaḥ — chci se oženit; aham — já; aprattā — nebyla zaslíbena nikomu jinému; ca — a; tava — tvá; ātma- — dcera; āvayoḥ — nás dvou; anurūpaḥ — řádný; asau — tento; ādyaḥ — první; vaivāhikaḥ — svatební; vidhiḥ — obřad.

Překlad

Velký mudrc odpověděl: Ano, chci se oženit a tvá dcera ještě není vdaná a nikomu nedala své slovo. Můžeme proto uspořádat naši svatbu podle védských pravidel.

Význam

Dříve než Kardama Muni přijal dceru Svāyambhuvy Manua, zvážil mnoho okolností. Nejdůležitější bylo, že Devahūtino rozhodnutí provdat se za něho bylo jejím prvním rozhodutím. Nevybrala si za manžela nikoho jiného. To je velice významné, protože pro ženu je z hlediska její psychiky velice těžké vzít své srdce zpět od muže, kterému ho nabídla jako prvnímu. Také se ještě nikdy předtím nevdávala — byla panna. Všechny tyto okolnosti přesvědčily Kardamu Muniho, aby ji přijal. Řekl tedy: “Ano, přijmu tvou dceru podle náboženských pravidel pro svatbu.” Existují různé druhy sňatků. Prvotřídní sňatek probíhá tak, že se pozve vhodný ženich a dobře ošacenou a mnoha ozdobami okrášlenou dceru dostane darem spolu s věnem podle možností jejího otce. Další uznávané druhy sňatků jsou například sňatek gāndharva a milostný sňatek. Uznávané je dokonce i to, když muž násilím dívku unese a později přijme za manželku. Kardama Muni však měl prvotřídní svatbu, protože s ní otec souhlasil a dcera měla dobré předpoklady. Nikdy nenabídla své srdce nikomu jinému. Na základě všech těchto okolností Kardama Muni souhlasil s tím, že si vezme dceru Svāyambhuvy Manua za ženu.