Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.14

Verš

ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan
vivāhārthaṁ samudyatam
atas tvam upakurvāṇaḥ
prattāṁ pratigṛhāṇa me

Synonyma

aham — já; tvā — ty; aśṛṇavam — slyšel jsem; vidvan — ó moudrý muži; vivāha-artham — na sňatek; samudyatam — připravený; ataḥ — proto; tvam — ty; upakurvāṇaḥ — nesložil slib trvalého celibátu; prattām — nabídnutou; pratigṛhāṇa — prosím přijmi; me — ode mne.

Překlad

Svāyambhuva Manu pokračoval: Ó moudrý muži, slyšel jsem, že se chceš oženit. Prosím, přijmi její ruku, kterou ti nabízím, neboť jsi nesložil slib trvalého celibátu.

Význam

Základem brahmacaryi je celibát. Existují dva druhy brahmacārīnů. Jeden se nazývá naiṣṭhika-brahmacārī, což označuje toho, kdo složil slib celibátu na celý život, ale druhý, upakurvāṇa-brahmacārī, je brahmacārī, který slíbil dodržovat celibát do určitého věku. Může například slíbit, že bude zachovávat celibát do dvaceti pěti let, a potom smí se svolením svého duchovního mistra vstoupit do manželského života. Brahmacarya je studentský život, první duchovní stav, a jejím základem je celibát. Smyslový požitek v podobě pohlavního života může mít jedině hospodář, nikoliv brahmacārī. Svāyambhuva Manu žádal Kardamu Muniho, aby přijal jeho dceru, neboť Kardama nesložil slib naiṣṭhika-brahmacaryi. Chtěl se oženit a za vhodnou partnerku mu byla nabídnuta dcera z vysoké královské rodiny.