Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.1

Verš

vidura uvāca
svāyambhuvasya ca manor
vaṁśaḥ parama-sammataḥ
kathyatāṁ bhagavan yatra
maithunenaidhire prajāḥ

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura řekl; svāyambhuvasya — Svāyambhuvy; ca — a; manoḥ — Manua; vaṁśaḥ — dynastie; parama — velice; sammataḥ — ctěná; kathyatām — popiš, prosím; bhagavan — ó vznešený mudrci; yatra — ve které; maithunena — pohlavním stykem; edhire — zvětšované; prajāḥ — potomstvo.

Překlad

Vidura řekl: Dynastie Svāyambhuvy Manua byla vysoce uznávaná. Ó vznešený mudrci, prosím pověz mi o této rase, jejíž potomstvo se šířilo pohlavním stykem.

Význam

Usměrněný pohlavní život, jehož cílem je plodit dobré obyvatelstvo, je chvályhodný. Vidura ovšem nechtěl slyšet vyprávění o někom, kdo se věnoval pouze sexu, ale zajímal se o potomstvo Svāyambhuvy Manua, protože v této dynastii se zrodili dobří, oddaní králové, kteří s velikou péčí chránili své podřízené na základě duchovního poznání. Naslouchat vyprávění o jejich činnostech je proto poučné. Důležité je v této souvislosti slovo parama-sammataḥ, které vyjadřuje, že potomstvo Svāyambhuvy Manua a jeho synů mělo uznání velkých autorit. Závěr tedy je, že pohlavní život určený pro plození příkladného obyvatelstva schvalují všichni mudrci a autority védských písem.