Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.2

Verš

priyavratottānapādau
sutau svāyambhuvasya vai
yathā-dharmaṁ jugupatuḥ
sapta-dvīpavatīṁ mahīm

Synonyma

priyavrata — Mahārāja Priyavrata; uttānapādau — a Mahārāja Uttānapāda; sutau — dva synové; svāyambhuvasya — Svāyambhuvy Manua; vai — vskutku; yathā — podle; dharmam — náboženských zásad; jugupatuḥ — vládli; sapta-dvīpa-vatīm — tvořenému sedmi ostrovy; mahīm — světu.

Překlad

Dva velcí synové Svāyambhuvy Manua, Priyavrata a Uttānapāda, vládli světu tvořenému sedmi ostrovy podle náboženských zásad.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam také pojednává o velkých vládcích různých částí vesmíru. V tomto verši se objevují jména Priyavraty a Uttānapādy, synů Svāyambhuvy. Vládli planetě Zemi, která se dělí na sedm ostrovů. Těchto sedm ostrovů dodnes existuje jako Asie, Evropa, Afrika, Amerika, Austrálie a severní a jižní pól. Śrīmad-Bhāgavatam nepodává chronologický výčet všech indických králů, ale jsou v něm zaznamenány skutky jen těch nejdůležitejších, jako byli Priyavrata, Uttānapāda a mnoho dalších, jako Pán Rāmacandra a Mahārāja Yudhiṣṭhira, protože naslouchat o činnostech takových zbožných králů je důležité — ze studia jejich životů získá mnoho lidí prospěch.