Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.23

Verš

aho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭaṁ
jighāṁsayāpāyayad apy asādhvī
lebhe gatiṁ dhātry-ucitāṁ tato ’nyaṁ
kaṁ vā dayāluṁ śaraṇaṁ vrajema

Synonyma

aho — běda; bakī — démonice (Pūtanā); yam — kterou; stana — z jejího prsu; kāla — smrtící; kūṭam — jed; jighāṁsayā — ze závisti; apāyayat — kojila; api — přestože; asādhvī — nevěřící; lebhe — dosáhla; gatim — osudu; dhātrī-ucitām — vhodného pro kojnou; tataḥ — mimo Něhož; anyam — jiný; kam — kdo jiný; — jistě; dayālum — milostivý; śaraṇam — útočiště; vrajema — přijmu.

Překlad

Běda, kdo by mohl být milostivější než On, který přisoudil démonici (Pūtaně) postavení matky, přestože byla nevěřící a chtěla, aby z jejího prsu sál smrtící jed?

Význam

Toto je příklad nesmírné Pánovy milosti, kterou projevuje i Svým nepřátelům. Je řečeno, že ušlechtilý člověk přijímá dobré vlastnosti u lidí pochybného charakteru, stejně jako přijímá nektar, je-li obsažený v jedu. Kṛṣṇa dostal ve Svém kojeneckém věku od Pūtany smrtící jed, neboť se snažila toto úžasné dítě zabít. Pro svoji démonskou povahu nevěděla, že Pán Kṛṣṇa nebyl nikdo menší než Nejvyšší Osobnost Božství, i když hrál roli dítěte. To, že se stal dítětem, aby potěšil Svou oddanou Yaśodu, nijak nezmenšilo Jeho schopnosti Nejvyššího Pána. Pán může přijmout podobu malého dítěte nebo i jinou podobu než lidskou, ale nic se tím nemění — zůstává stále Nejvyšší. Živá bytost může přísným pokáním získat různé schopnosti, ale nikdy se nevyrovná Nejvyššímu Pánu.

Pán Kṛṣṇa přijal Pūtanu jako matku, neboť se tak chovala, když Mu dávala pít ze svého prsu. Pán přijímá i tu nejmenší kvalifikaci a udílí živé bytosti tu nejvyšší odměnu. Taková je Jeho povaha. Kdo jiný než On tedy může být konečným útočištěm?