Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.24

Verš

manye ’surān bhāgavatāṁs tryadhīśe
saṁrambha-mārgābhiniviṣṭa-cittān
ye saṁyuge ’cakṣata tārkṣya-putram
aṁse sunābhāyudham āpatantam

Synonyma

manye — považuji; asurān — démony; bhāgavatān — velké oddané; tri-adhīśe — k Pánovi trojic; saṁrambha — nepřátelství; mārga — způsobem; abhiniviṣṭa-cittān — pohrouženi do myšlenek; ye — ti; saṁyuge — v boji; acakṣata — mohli vidět; tārkṣya-putram — Garuḍy, Pánova přepravce; aṁse — na zádech; sunābha — kolo; āyudham — ten, který nosí zbraň; āpatantam — blížící se.

Překlad

Myslím si, že démoni, kteří se chovají jako Pánovi nepřátelé, jsou víc než oddaní, protože když bojují s Pánem, pohrouženi do nepřátelských myšlenek, mohou Ho vidět, jak přilétá na zádech Garuḍy, syna Tārkṣyi (Kaśyapy), a drží v ruce Svůj disk.

Význam

Asurové, kteří bojovali s Pánem tváří v tvář, dosáhli osvobození, protože je zabil Pán. Toto osvobození démonů není výsledkem jejich oddanosti, ale projevem Pánovy bezpříčinné milosti. Každý, kdo je s Ním nějakým způsobem ve styku, byť sebemenším, získává díky Pánovým vynikajícím vlastnostem obrovský prospěch, až po úroveň osvobození. Pán je tak laskavý, že uděluje osvobození i Svým nepřátelům, protože s Ním přicházejí do styku a svým nepřátelským uvažováním na něho nepřímo myslí. Démoni se ve skutečnosti nikdy nevyrovnají čistým oddaným, ale Uddhava tak uvažoval v pocitech odloučení. Myslel na to, že v posledním stádiu svého života možná nebude moci vidět Pána tváří v tvář, jak ho mohli vidět démoni. Skutečnost je taková, že oddaní, kteří se neustále věnují s transcendentální láskou oddané službě Pánu, získávají stokrát a tisíckrát víc než démoni, neboť jsou povýšeni na duchovní planety, kde pobývají s Pánem ve věčnosti a blaženosti. Démoni a impersonalisté splývají s Pánovou září brahmajyoti, zatímco oddaní mohou vstoupit na duchovní planety. Pro srovnání si můžeme představit, jaký je rozdíl mezi létáním v prostoru a pobytem na nějaké planetě. Bytosti žijící na planetách prožívají větší radost než ty, které nemají žádné tělo a splývají s molekulami slunečních paprsků. Impersonalista tedy nezískává o nic víc než nepřítel Pána, neboť oba dosahují stejné úrovně duchovního osvobození.