Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.1

Verš

śrī-śuka uvāca
iti bhāgavataḥ pṛṣṭaḥ
kṣattrā vārtāṁ priyāśrayām
prativaktuṁ na cotseha
autkaṇṭhyāt smāriteśvaraḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva řekl; iti — takto; bhāgavataḥ — velký oddaný; pṛṣṭaḥ — požádán; kṣattrā — Vidurou; vārtām — poselství; priya-āśrayām — o nejdražším; prativaktum — odpovídat; na — ne; ca — také; utsehe — začal být nedočkavý; autkaṇṭhyāt — kvůli nesmírnému rozrušení; smārita — vzpomínky; īśvaraḥ — Pán.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Vidura požádal velkého oddaného Uddhavu, aby hovořil o Nejdražším (o Pánu Kṛṣṇovi), Uddhava nemohl ihned odpovědět, jelikož vzpomínky na Pána v něm vyvolaly nesmírné rozrušení.