Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.2

Verš

yaḥ pañca-hāyano mātrā
prātar-āśāya yācitaḥ
tan naicchad racayan yasya
saparyāṁ bāla-līlayā

Synonyma

yaḥ — ten, který; pañca — pět; hāyanaḥ — let starý; mātrā — svojí matkou; prātaḥ-āśāya — ke snídani; yācitaḥ — volán; tat — to; na — ne; aicchat — líbilo se mu; racayan — hra; yasya — jehož; saparyām — služba; bāla-līlayā — dětství.

Překlad

Už ve svém dětství, ve věku pěti let, byl Uddhava tak pohroužený do služby Pánu Kṛṣṇovi, že když ho matka volala ke snídani, nechtěl jít.

Význam

Uddhava byl oddaný Pána Kṛṣṇy neboli nitya-siddha, osvobozená duše, od samotného narození. Měl přirozený sklon sloužit Pánu Kṛṣṇovi již v dětství. Hrál si s loutkami představujícími Kṛṣṇu a sloužil jim tak, že je strojil, nabízel jim pokrmy a uctíval je. Tak byl neustále pohroužen do hry na úrovni transcendentální realizace. To jsou známky věčně osvobozené duše. Každá věčně osvobozená duše je Pánův oddaný, který na Něho nikdy nezapomíná. Lidský život je určen k oživení našeho věčného vztahu k Pánu a všechny náboženské zásady slouží k probuzení tohoto dřímajícího instinktu živé bytosti. Čím dříve k tomuto probuzení dojde, tím rychleji je naplněné poslání lidského života. V dobré rodině oddaných dostává dítě příležitost sloužit Pánu mnoha způsoby. V takových osvícených rodinách se rodí duše, které jsou již pokročilé v oddané službě. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (6.41): śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yoga-bhraṣṭo 'bhijāyate. I když oddaný poklesne, má možnost se narodit v rodině dobře postaveného brāhmaṇy nebo zámožného obchodníka. V obou případech jsou dobré podmínky pro automatické oživení vědomí Boha, neboť zvláště v těchto rodinách se pravidelně provádí uctívání Pána Kṛṣṇy (arcanā) a dítě je může napodobovat.

Chrámové uctívání, ve kterém začátečníci dostávají příležitost naučit se oddaně sloužit Pánu, je pāñcarātrikī metodou pro přípravu kandidátů oddané služby. Mahārāja Parīkṣit si také v dětství hrával s loutkami Kṛṣṇy. V Indii dodnes dostávají děti v dobrých rodinách na hraní loutky Pána Rāmy a Kṛṣṇy a někdy také loutky polobohů, aby vyvíjely svůj služebnický postoj k Pánu. Milostí Pána jsme i my dostali od našich rodičů tuto příležitost, na které byl založen začátek našeho života.