Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.26

Verš

eṣā ghoratamā sandhyā
loka-cchambaṭ-karī prabho
upasarpati sarvātman
surāṇāṁ jayam āvaha

Synonyma

eṣā — tento; ghora-tamā — nejtemnější; sandhyā — večerní čas; loka — svět; chambaṭ-karī — který ničí; prabho — ó Pane; upasarpati — blíží se; sarva-ātman — ó Duše všech duší; surāṇām — polobohům; jayam — vítězství; āvaha — přines.

Překlad

Můj Pane, temný soumrak, který zakrývá svět, se rychle blíží. Jsi Duše všech duší, a proto Tě prosím, zabij ho a zajisti polobohům vítězství.