Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.2

Verš

dadarśa tatrābhijitaṁ dharā-dharaṁ
pronnīyamānāvanim agra-daṁṣṭrayā
muṣṇantam akṣṇā sva-ruco ’ruṇa-śriyā
jahāsa cāho vana-gocaro mṛgaḥ

Synonyma

dadarśa — viděl; tatra — tam; abhijitam — vítězný; dharā — Zemi; dharam — nesoucí; pronnīyamāna — zdvihaná vzhůru; avanim — Země; agra-daṁṣṭrayā — na špici Jeho klu; muṣṇantam — který snižoval; akṣṇā — Svýma očima; sva-rucaḥ — Hiraṇyākṣův lesk; aruṇa — červené; śriyā — zářící; jahāsa — smál se; ca — a; aho — ó; vana-gocaraḥ — obojživelné; mṛgaḥ — zvíře.

Překlad

Uviděl tam všemocnou Osobnost Božství v inkarnaci kance, jak vynáší Zemi na špici Svých klů a zbavuje ho Svýma červenýma očima jeho lesku. Démon se smál: Ó, jaké obojživelné zvíře!

Význam

V jedné z předchozích kapitol jsme mluvili o Nejvyšší Osobnosti Božství v inkarnaci kance Varāhy. Když Varāha na Svých klech vynášel potopenou Zemi z vodní hlubiny, velký démon Hiraṇyākṣa se s Ním setkal, napadl Ho a nazval Ho zvířetem. Démoni nechápou inkarnace Pána — myslí si, že Jeho inkarnace ryby, kance nebo želvy jsou pouze velká zvířata. Mají mylné představy o těle Nejvyšší Osobnosti Božství, dokonce i v Pánově lidské podobě, a vysmívají se Jeho přítomnosti v hmotném světě. V Caitanya-sampradāyi se někdy objevuje mylné, démonské pojetí inkarnace Nityānandy Prabhua. Tělo Nityānandy Prabhua je duchovní, ale démoni si myslí, že tělo Nejvyšší Osobnosti je hmotné jako naše. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ — lidé, kteří nemají žádnou inteligenci, se vysmívají transcendentální podobě Pána a považují ji za hmotnou.