Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.3

Verš

āhainam ehy ajña mahīṁ vimuñca no
rasaukasāṁ viśva-sṛjeyam arpitā
na svasti yāsyasy anayā mamekṣataḥ
surādhamāsādita-sūkarākṛte

Synonyma

āha — Hiraṇyākṣa řekl; enam — Pánovi; ehi — pojď a bojuj; ajña — Ty hlupáku; mahīm — Zemi; vimuñca — odevzdej; naḥ — nám; rasā-okasām — obyvatel nižších oblastí; viśva-sṛjā — stvořitelem vesmíru; iyam — tato Země; arpitā — svěřená do péče; na — ne; svasti — dobro; yāsyasi — půjdeš; anayā — s tímto; mama īkṣataḥ — před mýma očima; sura-adhama — ó nejnižší z polobohů; āsādita — vzal jsi; sūkara-ākṛte — podoba kance.

Překlad

Démon oslovil Pána: Slyš, ó nejlepší z polobohů, který ses přestrojil za kance. Tato Země byla svěřena do péče nám, obyvatelům nižších oblastí. Nemůžeš ji odnést v mé přítomnosti a čekat, že se Tě ani nedotknu.

Význam

Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři k tomuto verši uvedl, že i když se chtěl démon Nejvyššímu Pánovi v podobě kance vysmívat, ve skutečnosti Ho některými slovy uctíval. Označil Ho například slovem vana-gocaraḥ, což znamená “ten, kdo obývá les”, ale vana-gocaraḥ zároveň znamená “ten, kdo leží na vodě”. Viṣṇu leží na vodě, a proto je to oprávněné oslovení Nejvyšší Osobnosti Božství. Démon také použil slova mṛgaḥ, kterým mimoděk poukázal na to, že Nejvyšší Osobnost vyhledávají velcí mudrci, světci a transcendentalisté. Označil Ho také slovem ajña. Śrīdhara Svāmī říká, že jña znamená “poznání” a neexistuje poznání, které by bylo Nejvyšší Osobnosti Božství neznámé. Nepřímo tedy démon řekl, že Viṣṇu zná vše. Dále Pána označil slovem surādhama. Sura znamená “polobozi” a adhama znamená “Pán všeho, co existuje”. Je Pánem všech polobohů, a to znamená, že je z nich nejlepší, tedy Bůh. Když démon použil výraz “v mé přítomnosti”, jeho skrytý význam byl: “Jsi plně schopen odnést Zemi navzdory mé přítomnosti.” Na svasti yāsyasi — “Nemůžeme očekávat žádné štěstí, pokud laskavě nepřevezmeš tuto Zemi z našeho opatrování.”