Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.44

Verš

te vā amuṣya vadanāsita-padma-kośam
udvīkṣya sundaratarādhara-kunda-hāsam
labdhāśiṣaḥ punar avekṣya tadīyam aṅghri-
dvandvaṁ nakhāruṇa-maṇi-śrayaṇaṁ nidadhyuḥ

Synonyma

te — tito mudrci; vai — jistě; amuṣya — Nejvyšší Osobnosti Božství; vadana — obličej; asita — modrý; padma — lotos; kośam — vnitřek; udvīkṣya — poté, co vzhlédli; sundara-tara — krásnější; adhara — rty; kunda — jasmínový květ; hāsam — usmívající se; labdha — dosáhli; āśiṣaḥ — cíle života; punaḥ — opět; avekṣya — shlédli; tadīyam — Jeho; aṅghri-dvandvam — pár lotosových nohou; nakha — nehty; aruṇa — rudé; maṇi — rubíny; śrayaṇam — útočiště; nidadhyuḥ — meditovali.

Překlad

Pánův krásný obličej jim připadal jako vnitřek modrého lotosu a Jeho úsměv jako rozkvetlý jasmínový květ. Po shlédnutí Jeho obličeje byli mudrci plně uspokojeni, a když chtěli Pána znovu vidět, pohlédli na nehty Jeho lotosových nohou, které byly jako rubíny. Znovu a znovu si prohlíželi Pánovo transcendentální tělo, a tak nakonec dospěli k meditaci o Pánově osobní podobě.