Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.5

Verš

maitreya uvāca
sādhu vīra tvayā pṛṣṭam
avatāra-kathāṁ hareḥ
yat tvaṁ pṛcchasi martyānāṁ
mṛtyu-pāśa-viśātanīm

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; sādhu — oddaný; vīra — ó válečníku; tvayā — tebou; pṛṣṭam — položená otázka; avatāra-kathām — vyprávění o inkarnaci Pána; hareḥ — Osobnosti Božství; yat — to, co; tvam — ty; pṛcchasi — ptáš se mě; martyānām — těch, kterým je dáno zemřít; mṛtyu-pāśa — řetěz zrození a smrti; viśātanīm — původce osvobození.

Překlad

Velký mudrc Maitreya řekl: Ó válečníku, otázka, kterou jsi mi položil, je hodna oddaného, protože se týká inkarnace Osobnosti Božství. Pán je původcem osvobození z řetězu zrození a smrti pro všechny, kterým je jinak dáno zemřít.

Význam

Velký mudrc Maitreya oslovil Viduru jako válečníka nejen proto, že Vidura patřil ke kuruovské rodině, ale také proto, že si velice přál naslouchat o rytířských činnostech Pána v Jeho inkarnacích Varāhy a Nṛsiṁhy. Protože se otázky týkaly Pána, dokonale se hodily na oddaného. Oddaného neláká žádné světské vyprávění. Existuje mnoho světských válečných příběhů, ale oddaný je nechce slyšet. Válečné příběhy, do kterých se zapojuje Pán, se netýkají války, která přináší smrt, ale války proti řetězu māyi, který živou bytost poutá k opakovanému rození a umírání. Jinými slovy, ten, kdo rád naslouchá válečným příběhům o Pánovi, se zbavuje řetězu v podobě zrození a smrti. Hloupým lidem se nelíbí, že se Kṛṣṇa zúčastnil bitvy na Kurukṣetře, ale nevědí, že Jeho účast znamenala osvobození pro všechny přítomné na bojišti. Bhīṣmadeva prohlásil, že všichni, kdo byli na Kuruovském bitevním poli, získali po smrti svoji původní duchovní existenci. Naslouchání válečným příběhům o Pánu je tedy na stejné úrovni s jakoukoliv jinou oddanou službou.