Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.25

Verš

śmaśāna-cakrānila-dhūli-dhūmra-
vikīrṇa-vidyota-jaṭā-kalāpaḥ
bhasmāvaguṇṭhāmala-rukma-deho
devas tribhiḥ paśyati devaras te

Synonyma

śmaśāna — krematorium; cakra-anila — větrný vír; dhūli — prach; dhūmra — kouřový; vikīrṇa-vidyota — takto zašpiněná krása; jaṭā-kalāpaḥ — chuchvalce rozcuchaných vlasů; bhasma — popel; avaguṇṭha — pokryté; amala — bez poskvrny; rukma — načervenalé; dehaḥ — tělo; devaḥ — polobůh; tribhiḥ — se třema očima; paśyati — dívá se; devaraḥ — mladší bratr manžela; te — tvého.

Překlad

Tělo Pána Śivy je načervenalé a bez poskvrny, ale je pokryté popelem. Jeho vlasy jsou zaprášené od zvířeného prachu z krematoria. Je mladším bratrem tvého manžela a dívá se třema očima.

Význam

Pán Śiva není obyčejná živá bytost, ale také nepatří do kategorie Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství. Je mnohem mocnější než všechny živé bytosti až po úroveň Brahmy, ale zároveň není na stejné úrovni jako Viṣṇu. Jelikož je téměř tak dokonalý jako Pán Viṣṇu, dokáže vidět minulost, přítomnost a budoucnost. Jedno z jeho očí je jako slunce, druhé jako měsíc a jeho třetí oko, které má mezi obočím, je jako oheň. Ze svého prostředního oka dokáže vysílat oheň a je schopen zničit kteroukoliv mocnou živou bytost včetně Brahmy. Je pánem hmotného světa, ale přesto nežije okázale v přepychovém domě atd. a nepřechovává žádné hmotné vlastnictví. Zdržuje se většinou v krematoriu, kde se spalují mrtvá těla, a zvířený prach z krematoria tvoří jeho oděv. Nemá na sobě ani skvrnu hmotného znečištění. Kaśyapa ho označil jako svého mladšího bratra, protože nejmladší sestra Diti, Kaśyapovy manželky, byla provdána za Pána Śivu. Manžel sestry je považován za bratra a podle tohoto společenského vztahu byl Pán Śiva mladším bratrem Kaśyapy. Kaśyapa varoval svoji ženu, že není vhodná doba na pohlavní akt, protože je uvidí Pán Śiva. Diti mohla namítnout, že budou mít sex někde v ústraní, ale Kaśyapa jí připomněl, že Pán Śiva má tři oči, jež jsou zvané slunce, měsíc a oheň, a jeho pozornosti není možné uniknout, stejně jako nikdo neunikne Viṣṇuovi. Policisté také někdy čekají se zatčením na vhodný okamžik a netrestají zločince okamžitě, i když ho vidí při činu. Pán Śiva si všimne, že mají pohlavní styk v zakázanou dobu, a Diti dostane odpovídající trest tím, že se jí narodí dítě, které bude jako duch nebo bezbožný impersonalista. Kaśyapa to předvídal, a proto svoji manželku Diti varoval.