Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.40

Verš

daṁṣṭrāgra-koṭyā bhagavaṁs tvayā dhṛtā
virājate bhūdhara bhūḥ sa-bhūdharā
yathā vanān niḥsarato datā dhṛtā
mataṅ-gajendrasya sa-patra-padminī

Synonyma

daṁṣṭra-agra — konce klů; koṭyā — špicemi; bhagavan — ó Osobnosti Božství; tvayā — Tebou; dhṛtā — nesená; virājate — vypadá tak krásně; bhū-dhara — ó Ty, který jsi vyzdvihl Zemi; bhūḥ — Země; sa-bhūdharā — s horami; yathā — jako; vanāt — z vody; niḥsarataḥ — vycházející; datā — klem; dhṛtā — utržený; matam-gajendrasya — rozlícený slon; sa-patra — s lístky; padminī — lotosový květ.

Překlad

Ó Ty, který jsi vyzdvihl Zemi! Se svými horami vypadá Země nesená na Tvých klech krásná jako lotosový květ s lístky, který vynáší rozlícený slon z vody.

Význam

Mudrci opěvují štěstí planety Země, kterou nesl Samotný Pán — její krásu přirovnávají ke kráse lotosového květu v chobotu slona. Stejně krásně jako lotosový květ se svými lístky vypadal svět se svými mnoha krásnými pohořími na klech Pána Kance.