Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.39

Verš

namo namas te ’khila-mantra-devatā-
dravyāya sarva-kratave kriyātmane
vairāgya-bhaktyātmajayānubhāvita-
jñānāya vidyā-gurave namo namaḥ

Synonyma

namaḥ namaḥ — poklony Tobě; te — Tobě, který jsi hoden uctívání; akhila — zahrnující vše; mantra — hymny; devatā — Nejvyšší Pán; dravyāya — všem složkám pro vykonávání obětí; sarva-kratave — všem druhům obětí; kriyā-ātmane — Tobě, nejvyšší podobě všech obětí; vairāgya — odříkání; bhaktyā — oddanou službou; ātma-jaya-anubhāvita — který může být vnímán po přemožení mysli; jñānāya — takové poznání; vidyā-gurave — nejvyšší duchovní mistr všeho poznání; namaḥ namaḥ — znovu a znovu se uctivě klaním.

Překlad

Ó Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství a jsi hoden uctívání všeobecnými modlitbami, védskými hymny a složkami obětí. Skládáme Ti své poklony. Můžeš být realizován čistou myslí, zbavenou všeho viditelného i neviditelného hmotného znečištění. S úctou se Ti klaníme jako nejvyššímu duchovnímu mistrovi poznání o oddané službě.

Význam

Kvalifikace pro bhakti neboli oddanou službu Pánu znamená, že oddaný musí být zbaven všeho hmotného znečištění a tužeb. To se nazývá vairāgya neboli zřeknutí se hmotných tužeb. Ten, kdo se věnuje oddané službě Pánu podle usměrňujících zásad, se automaticky zbaví hmotných tužeb a v tomto čistém stavu mysli může realizovat Osobnost Božství. Pán, který sídlí v srdci každého, poučuje oddaného o oddané službě, aby mohl nakonec dosáhnout Pánovy společnosti. Bhagavad-gītā (10.10) to potvrzuje následovně:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

“Tomu, kdo neustále prokazuje oddanou službu Pánu s láskou a oddaností, dá Pán inteligenci, se kterou k Němu oddaný může nakonec dojít.”

Je nutné přemoci mysl, čehož lze dosáhnout následováním védských rituálů a vykonáváním různých obětí. Konečným cílem všech těchto obřadů je dosáhnout bhakti neboli oddané služby Pánu. Bez bhakti není možné pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Původní Osobnost Božství nebo nespočetné expanze Viṣṇua jsou jediným cílem uctívání při všech védských obřadech.