Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.30

Verš

naitat pūrvaiḥ kṛtaṁ tvad ye
na kariṣyanti cāpare
yas tvaṁ duhitaraṁ gaccher
anigṛhyāṅgajaṁ prabhuḥ

Synonyma

na — nikdy; etat — taková věc; pūrvaiḥ — nějakým jiným Brahmou nebo tebou v nějaké dřívější kalpě; kṛtam — vykonána; tvat — tebou; ye — to, co; na — ne; kariṣyanti — učiní; ca — také; apare — někdo jiný; yaḥ — to, co; tvam — ty; duhitaram — k dceři; gaccheḥ — chceš přistoupit; anigṛhya — neovládaje; aṅgajam — sexuální touhu; prabhuḥ — ó otče.

Překlad

Ó otče, o tuto věc, do které se chceš zaplést, se ještě nikdy žádný Brahmā či kdokoliv jiný nepokoušel. Nesnažil ses o to ani ty v dřívějších kalpách, ani se toho neodváží nikdo v budoucnosti. Jsi nejvyšší bytost ve vesmíru. Jak je tedy možné, že chceš mít sex se svojí dcerou a nedokážeš ovládnout svoji touhu?

Význam

Místo Brahmy je nejvyšším ve vesmíru a je zřejmé, že existuje mnoho Brahmů a mnoho vesmírů kromě toho, ve kterém se nacházíme. Ten, kdo zastává toto místo, musí mít dokonalé chování, protože Brahmā dává příklad všem živým bytostem. Brahmovi, nejzbožnější a duchovně nejpokročilejší živé bytosti, je svěřeno místo hned vedle Osobnosti Božství.