Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.8

Verš

laghūni vai samāmnātā
daśa pañca ca nāḍikā
te dve muhūrtaḥ praharaḥ
ṣaḍ yāmaḥ sapta vā nṛṇām

Synonyma

laghūni — tyto laghu (každá o délce dvou minut); vai — přesně; samāmnātā — se nazývají; daśa pañca — patnáct; ca — také; nāḍikā — nāḍikā; te — těch; dve — dvě; muhūrtaḥ — chvíle; praharaḥ — tři hodiny; ṣaṭ — šest; yāmaḥ — jedna čtvrtina dne nebo noci; sapta — sedm; — nebo; nṛṇām — podle lidských počtů.

Překlad

Patnáct laghu tvoří jednu nāḍiku, která se také nazývá daṇḍa. Dvě daṇḍy tvoří jednu muhūrtu a šest nebo sedm daṇḍ tvoří čtvrtinu dne či noci podle lidských počtů.