Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.30

Verš

tri-lokyāṁ dahyamānāyāṁ
śaktyā saṅkarṣaṇāgninā
yānty ūṣmaṇā maharlokāj
janaṁ bhṛgv-ādayo ’rditāḥ

Synonyma

tri-lokyām — když jsou oblasti tří světů; dahyamānāyām — zapáleny; śaktyā — energií; saṅkarṣaṇa — z úst Saṅkarṣaṇa; agninā — ohněm; yānti — jdou; ūṣmaṇā — páleni žárem; mahaḥ-lokāt — z Maharloky; janam — na Janaloku; bhṛgu — mudrc Bhṛgu; ādayaḥ — a další; arditāḥ — vyrušeni.

Překlad

Zpustošení způsobuje oheň vycházející z úst Saṅkarṣaṇa, a velcí mudrci, jako je Bhṛgu a další obyvatelé Maharloky, se proto přemisťují na Janaloku, neboť nemohou snést žár planoucího ohně, který řádí ve třech světech pod nimi.