Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.4

Verš

maitreya uvāca
viriñco ’pi tathā cakre
divyaṁ varṣa-śataṁ tapaḥ
ātmany ātmānam āveśya
yathāha bhagavān ajaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; viriñcaḥ — Brahmā; api — také; tathā — takto; cakre — vykonával; divyam — nebeské; varṣa-śatam — sto let; tapaḥ — pokání; ātmani — Pánu; ātmānam — své vlastní já; āveśya — zaměstnávající; yathā āha — jak bylo řečeno; bhagavān — Osobnost Božství; ajaḥ — nezrozený.

Překlad

Učený mudrc Maitreya řekl: Ó Viduro, Brahmā se na radu Osobnosti Božství oddal pokání na sto nebeských let a věnoval se oddané službě Pánu.

Význam

To, že Brahmā pracoval pro Osobnost Božství, Nārāyaṇa, znamená, že sloužil Pánu — to je nejvyšší pokání, které lze vykonávat libovolně mnoho let. Tato služba je věčná a věčně povzbudivá a neexistuje z ní odchod na odpočinek.