Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.38

Verš

kaccid yaśodhā ratha-yūthapānāṁ
gāṇḍīva-dhanvoparatārir āste
alakṣito yac-chara-kūṭa-gūḍho
māyā-kirāto giriśas tutoṣa

Synonyma

kaccit — zdali; yaśaḥ-dhā — slavný; ratha-yūthapānām — mezi velkými bojovníky na vozech; gāṇḍīva — Gāṇḍīva; dhanva — luk; uparata-ariḥ — ten, který zvítězil nad nepřáteli; āste — žije dobře; alakṣitaḥ — nepoznán; yat — jehož; śara-kūṭa-gūḍhaḥ — zaplaven šípy; māyā-kirātaḥ — vydávající se za lovce; giriśaḥ — Pán Śiva; tutoṣa — byl spokojen.

Překlad

(Prosím, řekni mi,) zdali se má dobře Arjuna, jehož luk nese jméno Gāṇḍīva a který je slavný mezi bojovníky na vozech tím, jak vítězí nad svými nepřáteli. Jednou uspokojil Pána Śivu svojí záplavou šípů, když se Śiva vydával za neznámého lovce.

Význam

Pán Śiva zkoušel Arjunovu sílu tím, že s ním vyvolal spor o uloveného kance. Postavil se proti Arjunovi převlečen za lovce, ale Arjuna ho zaplavil mnoha šípy a Pán Śiva byl s jeho bojem spokojen. Dal Arjunovi zbraň Pāśupati a své požehnání. Vidura se ptal, jak se velkému válečníkovi daří.