Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.39

Verš

yamāv utasvit tanayau pṛthāyāḥ
pārthair vṛtau pakṣmabhir akṣiṇīva
remāta uddāya mṛdhe sva-rikthaṁ
parāt suparṇāv iva vajri-vaktrāt

Synonyma

yamau — dvojčata (Nakula a Sahadeva); utasvit — zdali; tanayau — synové; pṛthāyāḥ — Pṛthy; pārthaiḥ — syny Pṛthy; vṛtau — chráněni; pakṣmabhiḥ — víčky; akṣiṇī — očí; iva — jako; remāte — bezstarostně si hrající; uddāya — odebrali; mṛdhe — v boji; sva-riktham — vlastní majetek; parāt — od nepřátelského Duryodhany; suparṇau — Garuḍa, přepravce Pána Viṣṇua; iva — jako; vajri-vaktrāt — z úst Indry.

Překlad

Mají se dobře bratři-dvojčata, kteří jsou pod ochranou svých bratrů? Tak jako je oko vždy chráněno očním víčkem, jsou oni pod ochranou synů Pṛthy, kteří vybojovali zpět své právoplatné království z rukou nepřátelského Duryodhany, stejně jako Garuḍa vytrhl nektar z úst Indry, pána blesku.

Význam

Indra, král nebes, nosí v ruce blesk a je velice silný, ale Garuḍa, který přepravuje Viṣṇua, se přesto dokázal zmocnit nektaru z jeho úst. Duryodhana byl stejně silný jako král nebes, ale synové Pṛthy, Pāṇḍuovci, mu přesto dokázali odebrat své království. Garuḍa i Pārthové jsou Pánovi oblíbení oddaní, a to jim umožňovalo postavit se i proti takto silným nepřátelům.

Vidura se ptal na nejmladší z pāṇḍuovských bratrů, Nakulu a Sahadeva. Tito bratři byli synové Mādrī, která byla zbývajícím Pāṇḍuovcům nevlastní matkou. Přestože to však byli nevlastní bratři, jelikož po odchodu Mādrī za svým manželem Mahārājem Pāṇḍuem se o ně starala Kuntī, Nakula a Sahadeva byli ve stejném postavení jako tři zbývající Pāṇḍuovci, Yudhiṣṭhira, Bhīma a Arjuna. Těchto pět bratrů svět zná jako řádné bratry. Tři starší Pāṇḍuovci se starali o své mladší bratry tak, jako oční víčko pečuje o oko. Vidura chtěl vědět, zda po vydobytí svého království zpět z rukou Duryodhany žili mladší bratři stále šťastně v péči svých starších bratrů.