Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.15

Verš

ka enam atropajuhāva jihmaṁ
dāsyāḥ sutaṁ yad-balinaiva puṣṭaḥ
tasmin pratīpaḥ parakṛtya āste
nirvāsyatām āśu purāc chvasānaḥ

Synonyma

kaḥ — kdo; enam — tohoto; atra — sem; upajuhāva — volal; jihmam — nečestného; dāsyāḥ — služebné; sutam — syna; yat — jehož; balinā — za jehož podpory; eva — jistě; puṣṭaḥ — vyrostl; tasmin — jemu; pratīpaḥ — nepřátelství; parakṛtya — zájem nepřítele; āste — umístěný; nirvāsyatām — vyžeň ho; āśu — okamžitě; purāt — z paláce; śvasānaḥ — nech ho pouze dýchat.

Překlad

Kdo ho sem pozval, tohoto syna služebné? Je tak nečestný, že špehuje v zájmu nepřítele ty, kteří ho živili, když vyrůstal. Okamžitě ho vyžeň z paláce a ponech mu jen jeho dech.

Význam

Když se král oženil, přibíral si ke své princezně ještě několik dalších mladých dívek. Tyto královy služebné se nazývaly dāsī. Dāsī měly s králem důvěrné styky a rodily syny, kterým se říkalo dāsī-putrové. Tito synové neměli nárok na královské postavení, ale vyrůstali ve stejných podmínkách jako princové. Vidura byl synem takové dāsī, a nebyl proto považován za kṣatriyu. Král Dhṛtarāṣṭra byl tomuto svému mladšímu bratrovi citově velice nakloněn a Vidura byl Dhṛtarāṣṭrův velký přítel a rádce v oblasti filozofie. Duryodhana dobře věděl, že Vidura je velká duše a dobrodinec, ale naneštěstí použil příliš silná slova s úmyslem zranit svého nevinného strýce. Nejenže napadl Vidurův původ, ale také ho nazval nevěrným, protože se zdálo, že podporuje Yudhiṣṭhira, jehož Duryodhana pokládal za svého nepřítele. Přál si, aby byl Vidura okamžitě vyhoštěn z paláce a zbaven veškerého vlastnictví. Nejraději by ho nechal zbít, aby mu nezbylo nic jiného než jeho dech. Obvinil Viduru, že je špehem Pāṇḍuovců, jelikož radil Dhṛtarāṣṭrovi v jejich prospěch. Takový je palácový život a diplomatické intriky — i bezúhonná osoba, jako byl Vidura, mohla být obviněna z něčeho ohavného a potrestána. Vidura nad takovým neočekávaným chováním svého synovce Duryodhany užasl, a dříve, než mohlo k něčemu skutečně dojít, se rozhodl nadobro opustit palác.