Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.34-35

Verš

ye ca pralamba-khara-dardura-keśy-ariṣṭa-
mallebha-kaṁsa-yavanāḥ kapi-pauṇḍrakādyāḥ
anye ca śālva-kuja-balvala-dantavakra-
saptokṣa-śambara-vidūratha-rukmi-mukhyāḥ
ye vā mṛdhe samiti-śālina ātta-cāpāḥ
kāmboja-matsya-kuru-sṛñjaya-kaikayādyāḥ
yāsyanty adarśanam alaṁ bala-pārtha-bhīma-
vyājāhvayena hariṇā nilayaṁ tadīyam

Synonyma

ye — ti všichni; ca — úplně; pralamba — démon jménem Pralamba; khara — Dhenukāsura; dardura — Bakāsura; keśī — démon Keśī; ariṣṭa — démon Ariṣṭāsura; malla — zápasník z Kaṁsova dvora; ibha — Kuvalayāpīḍa; kaṁsa — král Mathury a bratr Kṛṣṇovy matky; yavanāḥ — král Persie a přilehlých oblastí; kapi — Dvivida; pauṇḍraka-ādyāḥ — Pauṇḍraka a další; anye — jiní; ca — jakož i; śālva — král Śālva; kuja — Narakāsura; balvala — král Balvala; dantavakra — bratr Śiśupāla, mrtvého Kṛṣṇova soka; saptokṣa — král Saptokṣa; śambara — král Śambara; vidūratha — král Vidūratha; rukmi-mukhyāḥ — bratr Rukmiṇī, Kṛṣṇovy první královny ve Dvārace; ye — ti všichni; — buďto; mṛdhe — na bitevním poli; samiti-śālinaḥ — všichni velice mocní; ātta-cāpāḥ — vyzbrojeni luky a šípy; kāmboja — král Kāmboji; matsya — král Dvarbhaṅgy; kuru — synové Dhṛtarāṣṭry; sṛñjaya — král Sṛñjaya; kaikaya-ādyāḥ — král Kekayi a další; yāsyanti — dosáhli; adarśanam — splynutí s neosobní brahmajyoti; alam — nemluvě o; bala — Baladeva, Kṛṣṇův starší bratr; pārtha — Arjuna; bhīma — druhý Pāṇḍuovec; vyāja-āhvayena — pod nepravými jmény; hariṇā — Pánem Harim; nilayam — sídla; tadīyam — Jeho.

Překlad

Všechny démonské osobnosti jako Pralamba, Dhenuka, Baka, Keśī, Ariṣṭa, Cāṇūra, Muṣṭika, slon Kuvalayāpīḍa, Kaṁsa, Yavana, Narakāsura a Pauṇḍraka, velcí vojevůdci jako Śālva, gorila Dvivida a Balvala, Dantavakra, sedm býků, Śambara, Vidūratha a Rukmī, jakož i velcí válečníci Kāmboja, Matsya, Kuru, Sṛñjaya a Kekaya svedli tuhý boj buď přímo s Pánem Harim nebo s Pánem pod jmény Baladeva, Arjuna, Bhīma atd., a takto zabití démoni tím dosáhli buď neosobního brahmajyoti nebo Pánova osobního sídla na Vaikuṇṭhalokách.

Význam

Všechny projevy v hmotném i duchovním světě jsou ukázkou různých energií Pána Kṛṣṇy. Osobnost Božství Baladeva je Jeho bezprostřední osobní expanzí a Bhīma, Arjuna atd. jsou Jeho osobními společníky. Pán se zjevil (a činí tak pokaždé, když se zjeví) se všemi Svými společníky a silami a všechny vzpurné duše — démony a démonské lidi, kteří jsou zde uvedeni jmény jako Pralamba atd — zabil buď On Sám nebo je zabili Jeho společníci. Tyto události budou jasně vysvětleny v desátém zpěvu. Měli bychom však vědět, že všechny výše uvedené zabité živé bytosti buď dosáhly spasení splynutím s Pánovou brahmajyoti, nebo jim bylo dovoleno vstoupit do Pánova sídla na Vaikuṇṭhách. To již vysvětlil Bhīṣmadeva (v prvním zpěvu). Všichni, kteří se zúčastnili bitvy na Kurukṣetře nebo se jinak utkali s Pánem či Baladevem atd., získali nesmírný prospěch a dosáhli duchovní existence, která odpovídala stavu jejich mysli v okamžiku smrti. Ti, kteří uznali Nejvyššího Pána, vstoupili na Vaikuṇṭhu, a ti, kteří Ho považovali pouze za mocnou bytost, dosáhli osvobození splynutím s duchovní existencí v neosobní brahmajyoti Pána. Všichni však byli osvobozeni z hmotné existence. Když takovýto prospěch získaly osoby, které se k Pánovi stavěly nepřátelsky, můžeme si představit, čeho dosáhnou ti, kteří Mu oddaně slouží v transcendentálním, láskyplném vztahu.