Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.33

Verš

krīḍan vane niśi niśākara-raśmi-gauryāṁ
rāsonmukhaḥ kala-padāyata-mūrcchitena
uddīpita-smara-rujāṁ vraja-bhṛd-vadhūnāṁ
hartur hariṣyati śiro dhanadānugasya

Synonyma

krīḍan — když se věnoval Svým zábavám; vane — v lese zvaném Vṛndāvan; niśi — nokturnovým; niśākara — měsíc; raśmi-gauryām — bílý měsíční svit; rāsa-unmukhaḥ — toužící tančit s; kala-padāyata — za doprovodu sladkých písní; mūrcchitena — a melodické hudby; uddīpita — probouzel; smara-rujām — pohlavní touhy; vraja-bhṛt — obyvatel Vrajabhūmi; vadhūnām — manželek; hartuḥ — únosců; hariṣyati — zničí; śiraḥ — hlava; dhanada-anugasya — stoupence bohatého Kuvery.

Překlad

Když se Pán věnoval Svým zábavám v podobě tance rāsa ve vṛndāvanském lese a probouzel tak pohlavní touhy manželek obyvatel Vṛndāvanu sladkými a melodickými písněmi, démon jménem Śaṅkhacūḍa, bohatý stoupenec nebeského pokladníka (Kuvery), dívky unesl a Pán mu setnul hlavu z těla.

Význam

Měli bychom si uvědomit, že tyto popisy vypráví Brahmājī Nāradovi a že hovoří o věcech, které se odehrají v budoucnosti, během sestoupení Pána Kṛṣṇy. Odborníci, kteří jsou schopni vidět minulost, přítomnost i budoucnost, znají zábavy Pána a Brahmājī jako jeden z nich tedy předpovídal, co se odehraje v budoucnosti. Pán zabil Śaṅkhacūḍu mnohem později, až po skončení tance rāsa a nikoliv přímo v jeho průběhu. V minulých verších jsme se také setkali s tím, že Pánův zásah proti lesnímu požáru byl popsán zároveň s jinou Jeho zábavou, potrestáním hada Kāliyi, a zde jsou podobně popsány zábavy tance rāsa a zabití Śaṅkhacūḍy. Ke všem těmto událostem mělo tedy dojít až v budoucnosti, dlouho poté, co je Brahmājī předpovídal Nāradovi. Pán zabil démona Śaṅkhacūḍu při Svých zábavách v Horice během měsíce Phālguna a v Indii se dodnes slaví svátek zvaný Holi, při kterém se v den, který předchází Pánovým zábavám v Horice, zapálí figurína Śaṅkhacūḍy.

Budoucí příchody a činnosti Pána nebo Jeho inkarnací jsou obvykle předpovězeny v písmech, a proto žádné pseudoinkarnace nemohou oklamat osoby, které dobře znají události tak, jak jsou popsány v autoritativních písmech.