Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.36

Verš

yasyehāvayavair lokān
kalpayanti manīṣiṇaḥ
kaṭya-ādibhir adhaḥ sapta
saptordhvaṁ jaghanādibhiḥ

Synonyma

yasya — Jehož; iha — ve vesmíru; avayavaiḥ — údy těla; lokān — všechny planety; kalpayanti — představují si; manīṣiṇaḥ — velcí filozofové; kaṭi-ādibhiḥ — od pasu dolů; adhaḥ — dolů; sapta — sedm systémů; sapta ūrdhvam — a sedm systémů nahoru; jaghana-ādibhiḥ — přední část.

Překlad

Velcí filozofové si představují, že všechny planetární systémy ve vesmíru jsou projevy různých vyšších a nižších částí vesmírného těla Pána.

Význam

Významné je slovo kalpayanti neboli “představují si”. Vesmírná podoba Absolutního (virāṭ) je představou spekulativních filozofů, kteří nedokáží přijmout věčnou dvourukou podobu Pána Śrī Kṛṣṇy. I když vesmírná podoba, jak si ji představují velcí filozofové, je jedním z rysů Pána, je víceméně imaginární. V tomto verši je řečeno, že sedm vyšších planetárních systémů je umístěno nad pasem vesmírné podoby, zatímco nižší planetární systémy jsou umístěny pod ním. Tím je zdůrazněno, že Nejvyšší Pán si je vědom každé části Svého těla a nikde ve stvoření neexistuje nic, co by nepodléhalo Jeho vládě.