Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.31

Verš

taijasāt tu vikurvāṇād
indriyāṇi daśābhavan
jñāna-śaktiḥ kriyā-śaktir
buddhiḥ prāṇaś ca taijasau
śrotraṁ tvag-ghrāṇa-dṛg-jihvā
vāg-dor-meḍhrāṅghri-pāyavaḥ

Synonyma

taijasāt — z ega v kvalitě vášně; tu — ale; vikurvāṇāt — přeměnou; indriyāṇi — smyslů; daśa — deset; abhavan — vytvořeno; jñāna-śaktiḥ — pět smyslů pro získávání poznání; kriyā-śaktiḥ — pět činných smyslů; buddhiḥ — inteligence; prāṇaḥ — životní energie; ca — také; taijasau — vše, co je vytvořeno kvalitou vášně; śrotram — smysl pro poslouchání; tvak — smysl pro dotýkání se; ghrāṇa — smysl pro čichání; dṛk — smysl pro vidění; jihvāḥ — smysl pro chutnání; vāk — smysl pro mluvení; doḥ — smysl pro uchopování; meḍhra — genitálie; aṅghri — nohy; pāyavaḥ — smysl pro vyměšování.

Překlad

Přeměnou kvality vášně se dále vytvářejí smyslové orgány: ucho, kůže, nos, oči, jazyk, ústa, ruce, genitálie, nohy a otvor pro vyměšování, společně s inteligencí a životní energií.

Význam

Životní podmínky v hmotném světě závisejí více méně na inteligenci živé bytosti a na síle její životní energie. Inteligenci pomáhají v těžkém boji o existenci smysly pro získávání poznání a životní energie se udržuje ovládáním činných orgánů jako jsou ruce a nohy. Boj o existenci je však převážně projevem kvality vášně. Všechny smyslové orgány, ovládané inteligencí a životní energií prāṇou, jsou tedy různými produkty a vedlejšími produkty druhé kvality přírody, kvality vášně. Tato kvalita vášně vzniká ze vzduchu, který byl popsán výše.