Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.24

Verš

diṣṭyā saṁsāra-cakre ’smin
vartamānaḥ punar-bhavaḥ
upalabdho bhavān adya
durlabhaṁ priya-darśanam

Synonyma

diṣṭyā — i to je štěstí; saṁsāra-cakre asmin — v tomto světě zrození a smrti; vartamānaḥ — i když jsem byl; punaḥ-bhavaḥ — mé setkání s tebou je jako nové zrození; upalabdhaḥ — získané mnou; bhavān — ty; adya — dnes; durlabham — ačkoliv to bylo nemožné; priya-darśanam — vidět tě znovu, můj milovaný příteli a bratře.

Překlad

“I to, že tě nyní vidím, je štěstí. Při této příležitosti se cítím jako znovuzrozený. I přesto, že člověk žije v tomto hmotném světě, je velice těžké se setkávat s důvěrnými přáteli a drahými příbuznými.”

Význam

Vasudeva seděl na Kaṁsův rozkaz ve vězení, a proto neviděl Nandu Mahārāje mnoho let, ačkoliv žil stále v Mathuře. Když se tedy znovu setkali, Vasudevovi to připadalo jako znovuzrození.