Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.25

Verš

naikatra priya-saṁvāsaḥ
suhṛdāṁ citra-karmaṇām
oghena vyūhyamānānāṁ
plavānāṁ srotaso yathā

Synonyma

na — ne; ekatra — na jednom místě; priya-saṁvāsaḥ — žijící pohromadě s drahými přáteli a příbuznými; suhṛdām — přátel; citra-karmaṇām — nás všech, kteří trpíme reakcemi za svou minulou karmu; oghena — silou; vyūhyamānānām — unášeni pryč; plavānām — klacíků a jiných předmětů plujících po vodě; srotasaḥ — vln; yathā — jako.

Překlad

“Mnoho prken a klacíků je unášeno silou říčních vln a nemohou zůstat pohromadě. Kvůli našim minulým činům a vlnám času ani my nemůžeme být stále spolu, i když máme se svými přáteli a rodinnými příslušníky důvěrný vztah.”

Význam

Vasudeva hořekoval, že on a Nanda Mahārāja nemohou žít spolu. Jak by ale mohli? Vasudeva připomíná, že všichni-i když máme důvěrný vztah-jsme unášeni vlnami času podle výsledků své minulé karmy.