Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.23

Verš

diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa
idānīm aprajasya te
prajāśāyā nivṛttasya
prajā yat samapadyata

Synonyma

diṣṭyā — je to velké štěstí; bhrātaḥ — můj milý bratře; pravayasaḥ — tebe, který jsi nyní v pokročilém věku; idānīm — v současnosti; aprajasya — toho, kdo předtím neměl syna; te — tebe; prajā-āśāyāḥ nivṛttasya — toho, kdo si již téměř nedělal naděje, že by v tomto věku mohl syna mít; prajā — syn; yat — cokoliv; samapadyata — bylo získáno náhodou.

Překlad

“Můj milý bratře Nando Mahārāji, ve svém pokročilém věku jsi neměl žádného syna a už sis téměř nedělal naděje, že bys nějakého mohl mít. To, že nyní syna máš, je tedy známkou velkého štěstí.”

Význam

V pokročilém věku muž obvykle nezplodí chlapce. Pokud se mu podaří v tomto věku dítě zplodit, je to obvykle holčička. Vasudeva se tedy nepřímo Nandy Mahārāje ptal, zda skutečně zplodil chlapce nebo děvče. Vasudeva věděl, že Yaśodā porodila holčičku, kterou ukradl a nahradil chlapcem. Bylo to velké tajemství a Vasudeva chtěl zjistit, zda již o tom Nanda Mahārāja věděl. Když se však ptal, věřil, že tajemství Kṛṣṇova narození a toho, jak byl svěřen do péče matky Yaśody, zůstávalo neodhaleno. Alespoň Kaṁsa se nedozvěděl, co se stalo, a proto nehrozilo žádné nebezpečí.