Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.55

Verš

evaṁ sakṛd dadarśājaḥ
para-brahmātmano ’khilān
yasya bhāsā sarvam idaṁ
vibhāti sa-carācaram

Synonyma

evam — tak; sakṛt — najednou; dadarśa — viděl; ajaḥ — Pán Brahmā; para-brahma — Nejvyšší Absolutní Pravdy; ātmanaḥ — expanze; akhilān — všechna telátka, chlapce a tak dále; yasya — jehož; bhāsā — projevením; sarvam — vše; idam — toto; vibhāti — je projeveno; sa-cara-acaram — vše pohyblivé a nehybné.

Překlad

Tak Pán Brahmā viděl Nejvyšší Brahman, jehož energií je projeven celý tento vesmír se všemi pohyblivými a nehybnými živými bytostmi. Zároveň také viděl všechna telátka a chlapce jako Pánovy expanze.

Význam

Díky této události byl Pán Brahmā schopen vidět, jak Kṛṣṇa různými způsoby udržuje celý vesmír. Vše je viditelné jen díky tomu, že to Kṛṣṇa projeví.