Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.35

Verš

vrajasya rāmaḥ premardher
vīkṣyautkaṇṭhyam anukṣaṇam
mukta-staneṣv apatyeṣv apy
ahetu-vid acintayat

Synonyma

vrajasya — stád krav; rāmaḥ — Balarāma; prema-ṛdheḥ — díky vzrůstu lásky; vīkṣya — poté, co pozoroval; aut-kaṇṭhyam — připoutanost; anu-kṣaṇam — neustále; mukta-staneṣu — která vyrostla a již nepila mléko svých matek; apatyeṣu — ve vztahu k těmto telatům; api — dokonce; ahetu-vit — nechápající důvod; acintayat — začal uvažovat následovně.

Překlad

Díky vzrůstající lásce byly krávy neustále připoutané dokonce i k těm telatům, která již byla velká a přestala pít jejich mléko. Když Baladeva viděl tuto připoutanost, nechápal, jaký měla důvod, a proto začal přemýšlet.

Význam

Krávy měly svá mladší telátka, která pila jejich mléko, a některé se nedávno otelily. Nyní však přesto nadšeně projevovaly svou lásku ke starším telatům, která již přestala pít mléko. Byla už velká, ale matky je přesto chtěly krmit. Balarāma byl proto poněkud překvapen a chtěl se Kṛṣṇy zeptat na příčinu jejich chování. Matky si dokonce více přály krmit starší telata, přestože měly u sebe i svá mladá, neboť ta starší byla expanzemi Kṛṣṇy. Tyto překvapivé události se děly působením yogamāyi. Pod Kṛṣṇovým vedením jednají dvě māyi-mahāmāyā, energie hmotného světa, a yogamāyā, energie duchovního světa. Tyto neobyčejné události se odehrávaly díky vlivu yogamāyi. Hned od prvního dne, kdy Brahmā ukradl telátka a chlapce, jednala yogamāyā nepochopitelně i pro obyvatele Vṛndāvanu včetně samotného Pána Balarāmy. Ale jak yogamāyā postupně projevovala svůj vliv, zvláště Balarāma dokázal poznat, co se děje, a proto se Kṛṣṇy otázal.