Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.36

Verš

kim etad adbhutam iva
vāsudeve ’khilātmani
vrajasya sātmanas tokeṣv
apūrvaṁ prema vardhate

Synonyma

kim — co; etat — toto; adbhutam — podivuhodné; iva — stejně jako; vāsudeve — k Vāsudevovi, Pánu Śrī Kṛṣṇovi; akhila-ātmani — Nadduši všech živých bytostí; vrajasya — všech obyvatel Vraji; sa-ātmanaḥ — i se Mnou; tokeṣu — k těmto chlapcům; apūrvam — nebývalá; prema — láska; vardhate — roste.

Překlad

“Co je to za podivuhodný úkaz? Láska všech obyvatel Vraji včetně Mě k těmto chlapcům a telátkům roste jako nikdy dřív, stejně jako naše láska k Pánu Kṛṣṇovi, Nadduši všech živých bytostí!”

Význam

Toto zesílení lásky nebyla māyā. Kṛṣṇa se expandoval do všeho, a jelikož byl celý život každého obyvatele Vṛndāvanu určen pro Kṛṣṇu, krávy cítily na základě své lásky ke Kṛṣṇovi větší náklonnost ke starším telatům než k mladým a lidé přistupovali ke svým synům s větší něhou. Balarāma žasl, když viděl, kolik lásky obyvatelé Vṛndāvanu projevovali svým dětem-stejně jako Kṛṣṇovi. Rovněž krávy si oblíbily svá telata stejně jako Kṛṣṇu. Balarāma byl překvapen pohledem na účinky yogamāyi. Zeptal se proto Kṛṣṇy: “Co se to tu děje? Co je to za záhadu?”