Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.25

Verš

itthaṁ mitho ’tathyam ataj-jña-bhāṣitaṁ
śrutvā vicintyety amṛṣā mṛṣāyate
rakṣo viditvākhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ
svānāṁ niroddhuṁ bhagavān mano dadhe

Synonyma

ittham — takto; mithaḥ — nebo jinak; atathyam — věc, která není skutečností; a-tat-jña — aniž by věděli; bhāṣitam — zatímco rozmlouvali; śrutvā — když je Kṛṣṇa slyšel; vicintya — uvažující; iti — takto; amṛṣā — skutečně; mṛṣāyate — který se snažil vypadat jako něco, čím nebyl (tím zvířetem byl ve skutečnosti Aghāsura, ale chlapci ho kvůli neznalosti považovali za mrtvou krajtu); rakṣaḥ — (jak ovšem Kṛṣṇa věděl) byl to démon; viditvā — vědoucí; akhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ — jelikož je antaryāmī, přítomný všude, v srdci každého; svānām — svých společníků; niroddhum — zakázat jim to; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; manaḥ dadhe — rozhodl se.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, jenž jako antaryāmī neboli Nadduše sídlí v srdci každého, slyšel, jak si spolu hoši o nepravé krajtě povídají. Nevěděli, že to byl ve skutečnosti Aghāsura, démon, který vypadal jako had. Kṛṣṇovi to bylo známo, a proto chtěl svým společníkům vstup do démonovy tlamy zakázat.