Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.54

Verš

śrutvā tad vismitā gopā
gopyaś cātipriyādṛtāḥ
pretyāgatam ivotsukyād
aikṣanta tṛṣitekṣaṇāḥ

Synonyma

śrutvā — poté, co slyšeli; tat — to, co se stalo; vismitāḥ — byli ohromeni; gopāḥ — pastevci krav; gopyaḥ ca — a jejich manželky; ati-priya-ādṛtāḥ — přijali zprávy s velkým transcendentálním potěšením; pretya āgatam iva — brali to tak, jako by chlapci unikli ze chřtánu smrti; utsukyāt — s velkou dychtivostí; aikṣanta — zahleděli se na hochy; tṛṣita-īkṣaṇāḥ — zcela uspokojeni, nechtěli z Kṛṣṇy a ostatních chlapců spustit oči.

Překlad

Když pastevci a pastevkyně slyšeli o zabití Bakāsury v lese, byli ohromeni. Jakmile uviděli Kṛṣṇu a vyslechli celý příběh, přijali Kṛṣṇu s velkou dychtivostí, neboť si mysleli, že On a ostatní chlapci unikli ze chřtánu smrti. Mlčky tedy hleděli na Kṛṣṇu s Jeho kamarády, a když teď byli chlapci v bezpečí, nechtěli z nich spustit oči.

Význam

Pod vlivem intenzivní lásky ke Kṛṣṇovi pastevci a pastevkyně mlčeli, neboť mysleli na to, jak byli Kṛṣṇa a chlapci zachráněni. Pastevci a jejich ženy hleděli na Kṛṣṇu s Jeho kamarády a nechtěli z nich spustit oči.