Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.10

Verš

vraje vasan kim akaron
madhupuryāṁ ca keśavaḥ
bhrātaraṁ cāvadhīt kaṁsaṁ
mātur addhātad-arhaṇam

Synonyma

vraje — ve Vṛndāvanu; vasan — když žil; kim akarot — co dělal; madhupuryām — v Mathuře; ca — a; keśavaḥ — Kṛṣṇa, jenž zabil Keśīho; bhrātaram — bratra; ca — a; avadhīt — zabil; kaṁsam — Kaṁsu; mātuḥ — své matky; addhā — přímo; a-tat-arhaṇam — což bylo zcela v rozporu se śāstrami.

Překlad

“Pán Kṛṣṇa žil jak ve Vṛndāvanu, tak v Mathuře. Co všechno tam dělal? Proč zabil Kaṁsu, bratra své matky? Takový čin je zcela v rozporu se śāstrami.”

Význam

Strýc z matčiny strany neboli bratr vlastní matky je na úrovni otce. Pokud sám nemá syna, jeho synovec podle práva zdědí strýcův majetek. Proč tedy Kṛṣṇa vlastnoručně zabil Kaṁsu, který byl bratrem Jeho matky? Mahārāja Parīkṣit byl zvědavý na všechny související skutečnosti.