Skip to main content

Věnování

Dedication

VĚNOVÁNO
Śrīlovi Prabhupādovi
Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu
Gosvāmīmu Mahārājovi

To
Śrīla Prabhupāda
Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Gosvāmī Mahārāja
MY SPIRITUAL MASTER

MÉMU DUCHOVNÍMU MISTROVI
k 26. výročí jeho odchodu z této planety.

On the 26th Annual Ceremony of His
Disappearance Day

Žije věčně ve svých božských pokynech
a jeho následovník žije s ním.

He lives forever by his divine instructions
and the follower lives with him.