Skip to main content

Věnování

Дедицатион

VĚNOVÁNO
Śrīlovi Prabhupādovi
Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu
Gosvāmīmu Mahārājovi

рӣле Прабхупде
Бхактисиддхнте Сарасватӣ
Госвмӣ Махрдже
МОЕМУ ДУХОВНОМУ УЧИТЕЛЮ

MÉMU DUCHOVNÍMU MISTROVI
k 26. výročí jeho odchodu z této planety.

В 26-ю годовщину его ухода

Žije věčně ve svých božských pokynech
a jeho následovník žije s ním.

Он вечно живёт в своих
божественных наставлениях,
и тот, кто им следует,
живёт вместе с ним.