Skip to main content

Dedication

Věnování

To
Śrīla Prabhupāda
Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Gosvāmī Mahārāja
MY SPIRITUAL MASTER

VĚNOVÁNO
Śrīlovi Prabhupādovi
Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu
Gosvāmīmu Mahārājovi

On the 26th Annual Ceremony of His
Disappearance Day

MÉMU DUCHOVNÍMU MISTROVI
k 26. výročí jeho odchodu z této planety.

He lives forever by his divine instructions
and the follower lives with him.

Žije věčně ve svých božských pokynech
a jeho následovník žije s ním.