Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.12

Verš

aho kaṣṭam aho ’nyāyyaṁ
yad yūyaṁ dharma-nandanāḥ
jīvituṁ nārhatha kliṣṭaṁ
vipra-dharmācyutāśrayāḥ

Synonyma

aho — och; kaṣṭam — jaká hrozná utrpení; aho — och; anyāyyam — jaká hrozná nespravedlnost; yat — neboť; yūyam — vy všichni, dobré duše; dharma-nandanāḥ — syn zosobněného náboženství; jīvitum — zůstat naživu; na — nikdy; arhatha — zasluhovali; kliṣṭam — utrpení; viprabrāhmaṇové; dharma — zbožnost; acyuta — Bůh; āśrayāḥ — chráněni.

Překlad

Bhīṣmadeva pravil: Och, jak hroznému utrpení a nespravedlnostem jste byly vy dobré duše vystaveny za to, že jste synové zosobněného náboženství. Po takových útrapách byste ani neměli být naživu, ale vás chránili brāhmaṇové, Bůh a náboženství.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira se necítil dobře po velikém masakru na Kuruovském bitevním poli. Bhīṣmadeva to chápal, a proto nejprve promluvil o hrozném utrpení Mahārāje Yudhiṣṭhira. Král se dostal do nesnází vyloženou nespravedlností a bitva na Kurukṣetře měla tuto nespravedlnost urovnat. Nebylo tedy důvodu, aby velkého masakru litoval. Bhīṣmadeva obzvláště zdůraznil, že je vždy chránili brāhmaṇové, Pán a náboženské zásady. Dokud byly tyto tři důležité faktory na jejich straně, nebylo důvodu ke zklamání. Bhīṣmadeva proto Mahārāje Yudhiṣṭhira povzbuzoval a chtěl rozptýlit jeho trudné myšlenky. Ten, kdo pod vedením pravých brāhmaṇů a vaiṣṇavů a za přísného dodržování náboženských zásad plně spolupracuje s přáním Pána, nemá jediný důvod k trudomyslnosti ani v těch nejobtížnějších životních podmínkách, byť jsou jakkoliv nesnadné. Bhīṣmadeva, který je uznávanou autoritou, na to chtěl Pāṇḍuovce upozornit.