Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.10

Verš

kṛṣṇaṁ ca tat-prabhāva-jña
āsīnaṁ jagad-īśvaram
hṛdi-sthaṁ pūjayām āsa
māyayopātta-vigraham

Synonyma

kṛṣṇam-Pánu Kṛṣṇovkṛṣṇam-Pánu Kṛṣṇovi; ca-takca-také; tat-Jehtat-Jeho; prabhāva-jñaḥ-znalec slávy (Bhīṣmaprabhāva-jñaḥ-znalec slávy (Bhīṣma); āsīnam-sedícāsīnam-sedící; jagat-īśvaram-Pán vesmírjagat-īśvaram-Pán vesmíru; hṛdi-stham-sídlící v srdchṛdi-stham-sídlící v srdci; pūjayām āsa-uctívanpūjayām āsa-uctívaný; māyayā-vnitřní silomāyayā-vnitřní silou; upātta-projeviupātta-projevil; vigraham-podobuvigraham-podobu.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa sídlí v srdci každého, ale přesto projevuje Svojí vnitřní silou Svou transcendentální podobu. Tentýž Pán seděl před Bhīṣmadevem, a jelikož Bhīṣmadeva znal Jeho slávu, patřičně Ho uctil.

Význam

Pán projevuje Svoji všemohoucnost tím, že je přítomný všude zároveň. Je vždy přítomný ve Svém věčném sídle Goloce Vṛndāvaně a zároveň je přítomný v srdci každého a dokonce i v každém neviditelném atomu. Když projevuje Svoji věčnou transcendentální podobu v hmotném světě, činí tak Svojí vnitřní silou. Vnější síla neboli hmotná energie nemá s Jeho věčnou podobou nic společného. To vše Śrī Bhīṣmadeva věděl, a proto Pána náležitě uctil.