Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.10

Verš

kṛṣṇaṁ ca tat-prabhāva-jña
āsīnaṁ jagad-īśvaram
hṛdi-sthaṁ pūjayām āsa
māyayopātta-vigraham

Synonyma

kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; ca — také; tat — Jeho; prabhāva-jñaḥ — znalec slávy (Bhīṣma); āsīnam — sedící; jagat-īśvaram — Pán vesmíru; hṛdi-stham — sídlící v srdci; pūjayām āsa — uctívaný; māyayā — vnitřní silou; upātta — projevil; vigraham — podobu.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa sídlí v srdci každého, ale přesto projevuje Svojí vnitřní silou Svou transcendentální podobu. Tentýž Pán seděl před Bhīṣmadevem, a jelikož Bhīṣmadeva znal Jeho slávu, patřičně Ho uctil.

Význam

Pán projevuje Svoji všemohoucnost tím, že je přítomný všude zároveň. Je vždy přítomný ve Svém věčném sídle Goloce Vṛndāvaně a zároveň je přítomný v srdci každého a dokonce i v každém neviditelném atomu. Když projevuje Svoji věčnou transcendentální podobu v hmotném světě, činí tak Svojí vnitřní silou. Vnější síla neboli hmotná energie nemá s Jeho věčnou podobou nic společného. To vše Śrī Bhīṣmadeva věděl, a proto Pána náležitě uctil.