Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.48

Verš

yaiḥ kopitaṁ brahma-kulaṁ
rājanyair ajitātmabhiḥ
tat kulaṁ pradahaty āśu
sānubandhaṁ śucārpitam

Synonyma

yaiḥ — jimi; kopitam — rozlícený; brahma-kulam — řád brāhmaṇů; rājanyaiḥ — řádem vládců; ajita — neomezovaný; ātmabhiḥ — sebou; tat — ta; kulam — rodina; pradahati — shoří; āśu — v krátké době; sa-anubandham — spolu s rodinými členy; śucā-arpitam — upadlý do smutku.

Překlad

Jestliže panovníci královského řádu neovládají své smysly a urazí a rozlítí brāhmaṇu, pak oheň této zloby spálí celou královskou rodinu a přinese smutek všem.

Význam

Bráhmanský řád ve společnosti neboli kastu (společenství) duchovně pokročilých lidí i s celou jejich rodinou měly všechny ostatní podřízené řády (tj. řád královských vládců, řád obchodníků a pracovníků) ve veliké vážnosti.