Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47

Verš

mā rodīd asya jananī
gautamī pati-devatā
yathāhaṁ mṛta-vatsārtā
rodimy aśru-mukhī muhuḥ

Synonyma

— ne; rodīt — přinášej pláč; asya — jeho; jananī — matka; gautamī — žena Droṇy; pati-devatā — ctnostná; yathā — jako; aham — já; mṛta-vatsā — ta, jejíž dítě zemřelo; ārtā — nešťastná; rodimi — plačící; aśru-mukhī — slzy v očích; muhuḥ — stále.

Překlad

Můj pane, nechtěj, aby žena Droṇācāryi plakala jako já. Jsem sklíčená ze smrti svých synů. Ona nemusí neustále naříkat jako já.

Význam

Soucitná žena jakou byla Draupadī nechtěla, aby žena Droṇācāryi také ztratila své dítě. Nechtěla to ze dvou důvodů — z hlediska mateřských citů a úctyhodného postavení Droṇovy ženy.