Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.4.9

Verš

abhimanyu-sutaṁ sūta
prāhur bhāgavatottamam
tasya janma mahāścaryaṁ
karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ

Synonyma

abhimanyu-sutam — syn Abhimanyua; sūta — ó Sūto; prāhuḥ — říká se; bhāgavata-uttamam — prvotřídní oddaný Pána; tasya — jeho; janma — narození; mahā-āścaryam — velmi podivuhodné; karmāṇi — činnosti; ca — a; gṛṇīhi — prosím řekni; naḥ — nám.

Překlad

Říká se, že Mahārāja Parīkṣit je prvotřídní oddaný Pána a že jeho narození a činnosti jsou podivuhodné. Vyprávěj nám o něm, prosím.

Význam

Narození Mahārāje Parīkṣita je podivuhodné proto, že ho v lůně jeho matky zachránil Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství. Jeho činnosti jsou také podivuhodné, protože potrestal Kaliho, který se pokoušel zabít krávu. Zabíjet krávy znamená končit s lidskou civilizací. Král chránil krávu před tím, aby ji nezabil největší představitel hříchu. Jeho smrt je také podivuhodná, protože o ní dostal zprávu předem, což je podivuhodné pro každou smrtelnou bytost. Měl čas se na svůj odchod připravit, a proto usedl na břehu Gangy a naslouchal vyprávění o transcendentálních činnostech Pána. Po celou dobu, kdy poslouchal Bhāgavatam, nejedl a nepil a ani na okamžik neusnul. Vše, co se vztahuje na Mahārāje Parīkṣita, je tedy podivuhodné a zaslouží si naši pozornost. Śaunaka zde vyjadřuje touhu dovědět se o něm všechny podrobnosti.