Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.4.8

Verš

sa go-dohana-mātraṁ hi
gṛheṣu gṛha-medhinām
avekṣate mahā-bhāgas
tīrthī-kurvaṁs tad āśramam

Synonyma

saḥ — on (Śukadeva Gosvāmī); go-dohana-mātram — jen po dobu podojení krávy; hi — jistě; gṛheṣu — v domě; gṛha-medhinām — hospodářů; avekṣate — čekal; mahā-bhāgaḥ — ten s nejpříznivějším osudem; tīrthī — pouť; kurvan — změnil; tat āśramam — obydlí.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī míval ve zvyku zůstat na prahu hospodářova domu pouze po dobu, kterou trvalo podojení krávy. A dělal to jen proto, aby posvětil jeho obydlí.

Význam

Śukadeva Gosvāmī se střetl s králem Parīkṣitem a vysvětlil mu celý Śrīmad-Bhāgavatam. Neměl ve zvyku zůstávat v nějaké hospodářské usedlosti déle než půl hodiny (v době, kdy se dojí kráva), a pouze od takto poctěného hospodáře přijal almužnu. To stačilo k tomu, aby svojí příznivou přítomností celé místo posvětil. Śukadeva Gosvāmī je proto ukázkou ideálního kazatele, který je zcela na transcendentální úrovni. Ti, kteří vstoupili do životního řádu odříkání a odevzdali se misi kázat Boží poselství, by si z jeho příkladu měli vzít ponaučení, že jejich styky s hospodáři se mají výhradně omezovat na to, aby je osvítili v transcendentálním poznání. Žádost o almužnu od hospodáře má sloužit k posvěcení jeho domu. Kdo žije v řádu odříkání se nesmí nechat zlákat půvabem světského majetku hospodářů a začít pak světským lidem podstrojovat. To je pro něho nebezpečnější, než kdyby vypil jed nebo spáchal sebevraždu.