Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.40

Verš

idaṁ bhāgavataṁ nāma
purāṇaṁ brahma-sammitam
uttama-śloka-caritaṁ
cakāra bhagavān ṛṣiḥ
niḥśreyasāya lokasya
dhanyaṁ svasty-ayanaṁ mahat

Synonyma

idam — tato; bhāgavatam — kniha, která obsahuje pojednání o Osobnosti Božství a Jeho čistých oddaných; nāma — která se jmenuje; purāṇam — dodatek k Vedám; brahma-sammitam — inkarnace Pána Śrī Kṛṣṇy; uttama-śloka — Osobnosti Božství; caritam — činnosti; cakāra — sestavená; bhagavān — inkarnací Osobnosti Božství; ṛṣiḥ — Śrīla Vyāsadeva; niḥśreyasāya — pro konečné dobro; lokasya — všech lidí; dhanyam — všestranně úspěšné; svasti-ayanam — zcela blažené; mahat — naprosto dokonalé.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam je literární inkarnace Boha a byl sestaven Śrīlou Vyāsadevem, který je též inkarnací Boha. Je to dílo určené pro konečné dobro všech lidí, dílo všestranně úspěšné, zcela blažené a po všech stránkách dokonalé.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyhlásil Śrīmad-Bhāgavatam za neposkvrněné zvukové projevení všech védských poznatků a dějin. Jsou zde vybrané příběhy o velkých oddaných, kteří jsou v přímém styku s Osobností Božství. Śrīmad-Bhāgavatam je literární inkarnací Pána Śrī Kṛṣṇy a v ničem se od Něj neliší. Śrīmad-Bhāgavatam je proto nutné uctívat se stejnou úctou jako Pána Samotného. Prostřednictvím svědomitého a trpělivého studia tohoto díla lze dosáhnout vrcholného Božího požehnání. Śrīmad-Bhāgavatam je stejně tak jako Bůh Sám naprosto všeosvícený, všeblažený a všedokonalý. Recitace Śrīmad-Bhāgavatamu člověka osvítí transcendentálním světlem Nejvyššího Brahmanu, Śrī Kṛṣṇy, avšak jen za předpokladu, že ji přijímáme z úst osoby s průzračnou povahou — od duchovního mistra. Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, jenž byl důvěrným sekretářem Pána Caitanyi, doporučoval všem, kteří Pána chtěli v Purī navštívit, aby nejdříve prostudovali Bhāgavatam pod vedením osobnosti Bhāgavata. Osoba, jež se nazývá Bhāgavata, je seberealizovaná duše, která vyplňuje funkci pravého duchovního mistra. Pouze s jeho pomocí lze správně pochopit poselství Bhāgavatamu a docílit výsledků. Studium Bhāgavatamu nám může poskytnout vše, čeho lze dosáhnout v osobní přítomnosti Pána.