Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.5

Verš

munayaḥ sādhu pṛṣṭo ’haṁ
bhavadbhir loka-maṅgalam
yat kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno
yenātmā suprasīdati

Synonyma

munayaḥ — ó mudrci; sādhu — to je podstatné; pṛṣṭaḥ — dotázán; aham — já; bhavadbhiḥ — vámi všemi; loka — svět; maṅgalam — blaho; yat — proto; kṛtaḥ — učinil; kṛṣṇa — Osobnost Božství; sampraśnaḥ — důležité otázky; yena — jimiž; ātmā — vlastní já; suprasīdati — dokonale potěšené.

Překlad

Plným právem se mě tážete, ó mudrci. Vaše otázky jsou cenné, neboť se týkají Pána — Śrī Kṛṣṇy. Jsou proto potřebné pro blaho světa. Jen otázky tohoto druhu mohou dokonale uspokojit vlastní já.

Význam

Již výše v textu bylo řečeno, že Bhāgavatam přímo pojednává o Absolutní Pravdě. Otázky, které položili mudrci z Naimiṣāraṇyi, jsou proto vhodné a oprávněné, neboť se vztahují na Kṛṣṇu — na Nejvyšší Osobnost Božství, tedy na Absolutní Pravdu. Osobnost Božství v Bhagavad-gītě (15.15) praví, že obsahem všech Ved není nic jiného, než pobídka najít Jeho — Pána Śrī Kṛṣṇu. Čili otázky, které se týkají Kṛṣṇy, jdou k jádru všech védských sdělení.

Celý svět je plný otázek a odpovědí. Ptáci, zvířata i lidé se stále buď ptají nebo odpovídají. Časně zrána se ptáci v hnízdě ptají a odpovídají, a navečer, když se vrátí, ptají se a odpovídají zase. Stejně tak je to i s člověkem — nespí-li právě tvrdým spánkem, má mnoho různých otázek a odpovědí. Kupci v tržnici mají své otázky a s nimi související odpovědi, advokáti u soudu a studenti ve školách a na univerzitách samozřejmě také. Poslanci v parlamentu mají své otázky a odpovědi, politikové a zástupci tisku se také stále na něco ptají nebo na něco odpovídají. Ale skutečnost je taková, že přes všechny tyto otázky a odpovědi, které si kladou po celý život, nikdo z nich nenachází nikdy žádné uspokojení. Spokojenost duše se totiž zakládá jen na otázkách a odpovědích, které se nějakým způsobem vztahují na Kṛṣṇu.

Kṛṣṇa je nejdůvěrnějším pánem, přítelem, otcem či synem nebo také cílem milostného cítění nás všech. Zapomínáním na Kṛṣṇu sice vytváříme řadu jiných věcí, na které se naše otázky a odpovědi vztahují, avšak žádná z těchto věcí nám nemůže zaručit dokonalé uspokojení. Všechno kromě Kṛṣṇy nám poskytuje uspokojení pouze dočasné. Chceme-li tedy dosáhnout úplného, trvalého uspokojení, musíme se snažit soustředit své otázky a odpovědi na Kṛṣṇu. Bez otázek a odpovědí nelze existovat ani na chvíli. Śrīmad-Bhāgavatam se zabývá otázkami a odpověďmi, které se týkají Kṛṣṇy, a samotnou četbou a poslechem tohoto transcendentálního díla je možné skutečně dosáhnout nejvyššího uspokojení. Měli bychom proto studovat Śrīmad-Bhāgavatam, neboť tímto způsobem můžeme vyřešit veškeré sociální, politické a náboženské problémy. Śrīmad-Bhāgavatam a Kṛṣṇa jsou úplným souhrnem všeho.