Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.17

Verš

tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me

Synonyma

tasya — Mahārāje Parīkṣita; evam — takto; vartamānasya — neustále pohrouženého do takových myšlenek; pūrveṣām — na své předky; vṛttim — dobré zaměstnání; anvaham — den za dnem; na — ne; ati-dūre — daleko; kila — vskutku; āścaryam — udivující; yat — to; āsīt — bylo; tat — co; nibodha — vězte; me — ode mne.

Překlad

Nyní slyšte, co se stalo, když Mahārāja Parīkṣit trávil své dny nasloucháním o dobrých činnostech svých předků a byl pohroužen do myšlenek na ně.