Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.16

Verš

sārathya-pāraṣada-sevana-sakhya-dautya-
vīrāsanānugamana-stavana-praṇāmān
snigdheṣu pāṇḍuṣu jagat-praṇatiṁ ca viṣṇor
bhaktiṁ karoti nṛ-patiś caraṇāravinde

Synonyma

sārathya — přijetí místa vozataje; pāraṣada — přijetí vůdčího postavení ve shromáždění při oběti Rājasūya; sevana — neustálé zaměstnání mysli ve službě Pánu; sakhya — myslet na Pána jako na přítele; dautya — přijetí postavení poslíčka; vīra-āsana — přijetí postavení nočního hlídače s vytaženým mečem; anugamana — kráčení ve stopách; stavana — pronášení modliteb; praṇāmān — skládání poklon; snigdheṣu — těm, kteří se podřizují vůli Pána; pāṇḍuṣu — synům Pāṇḍua; jagat — vesmírný; praṇatim — ten, Jehož všichni poslouchají; ca — a; viṣṇoḥ — Viṣṇua; bhaktim — oddanost; karoti — činí; nṛ-patiḥ — král; caraṇa-aravinde — Jeho lotosovým nohám.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit slyšel, že ze Své bezpříčinné milosti Pán Kṛṣṇa (Viṣṇu), Jehož poslouchají všichni v celém vesmíru, poskytoval oddaným synům Pāṇḍua všechny možné služby a podle jejich vůle přijímal postavení vozataje, vůdčí osobnosti, poslíčka, přítele, nočního hlídače atd., poslouchal je jako sluha a skládal jim poklony jako ten, kdo je mladší věkem. Když toto slyšel, Mahārāje Parīkṣita zaplavila oddanost lotosovým nohám Pána.

Význam

Pán Kṛṣṇa je pro čisté oddané jako byli Pāṇḍuovci vším. Byl pro ně Svrchovaným Pánem, duchovním mistrem, uctívaným Božstvem, vůdcem, vozatajem, přítelem, sluhou, poslíčkem a vším, na co pomysleli. Takto Pán opětoval pocity Pāṇḍuovců. Mahārāja Parīkṣit byl jako čistý oddaný Pána schopen ocenit Pánovo transcendentální opětování pocitů s Jeho oddanými, a sám byl proto zaplaven dojetím při pomyšlení na Pánovo jednání. Jednoduše tím, že oceníme jednání Pána s Jeho čistými oddanými, můžeme dosáhnout spasení. Pánovo jednání s Jeho oddanými vypadá jako obyčejné lidské jednání, ale ten, kdo ho doopravdy pozná, okamžitě získá oprávnění k návratu zpátky domů, zpátky k Bohu. Pāṇḍuovci byli tak poddajní vůli Pána, že jim nebylo zatěžko obětovat ve službě Jemu jakékoliv množství energie, a tímto ryzím odhodláním si zajistili Pánovu milost v libovolné formě, jakou si přáli.