Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.18

Verš

dharmaḥ padaikena caran
vicchāyām upalabhya gām
pṛcchati smāśru-vadanāṁ
vivatsām iva mātaram

Synonyma

dharmaḥ — osobnost náboženských zásad; padā — noha; ekena — jen na jedné; caran — pohybující se; vicchāyām — zastíněn smutkem; upalabhya — potkal; gām — krávu; pṛcchati sma — zeptal se; aśru-vadanām — se slzami na tváři; vivatsām — ta, která ztratila své potomky; iva — jako; mātaram — matka.

Překlad

Osobnost náboženských zásad Dharma se procházel po kraji v podobě býka. Potkal osobnost Země v podobě krávy, která vypadala smutně jako matka, která přišla o své dítě. Měla slzy v očích a krása jejího těla byla ztracená. Dharma se proto otázal Země následovně.

Význam

Býk je symbolem mravních zásad a kráva je představitelkou Země. Když jsou býk a kráva šťastní, musíme chápat, že lidé na světě jsou také ve šťastné náladě. Důvodem je to, že býk pomáhá při produkci obilí na zemědělských polích a kráva dává mléko, zázrak plný všech výživných hodnot. Lidská společnost proto velice svědomitě pečuje o tato dvě důležitá zvířata, aby se mohla procházet všude a byla šťastná. V současné době, v tomto věku Kali, však třída lidí, která nezná bráhmanskou kulturu, zabíjí býky i krávy na jatkách a jí je jako potravu. Býka a krávu je možné ochránit pro dobro celé lidské společnosti jednoduše tím, když se rozšíří bráhmanská kultura jakožto vrchol dokonalosti všech kulturních systémů. Rozvojem takové kultury se náležitě udržuje morálka společnosti, a bez jakékoliv vedlejší snahy je tak možné dosáhnout míru a blahobytu. Jakmile bráhmanská kultura upadá, s krávou a býkem se zachází špatně a výsledek se pak projeví následujícím způsobem.